موعظه کلام خدا

آواز خداوند را بشنو و زنده بمان

04.08.2019

 

روح حکمت را دریافت نما 28.07.2019

28.07.2019

عده دهنده امین است. 20.01.2019

در سال جدید حصارهای فرو ریخته ساخته می شود. 06.01.2019

پیام کریسمس (محبت ساقط نمی شود* 16.12.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدا خانه را بنا می کند

بگذار خدا دستت را بگیرد

 

مذبح مشتعل

مشعلهایت را روشن نگاه دار

هویت خود را بشناس ! اعلام کن و عمل کن!

 

عهد فیض

فروتن بودن عجیب

چگونه دعا کردن را از مزامیر یاد بگیریم.

موعظۀ 17 ژوئن 2018 (لمس ردای مسیح

 

موعظۀ 10 ژوئن 2018 (هوشیار باش، مبادا نخست زادگی کلیسای آسمانی را با نیازهای دنیایی معامله کنی)

بگذار ایمانت عیسی را متعجب سازد. موعظه 8آپریل 2018

موعظۀ 20 می 2018 (این روح از کجاست و به کجا می انجامد)

 

بگذار ایمانت قیام کند. اول آپریل 2018

موعظۀ 18 مارس 2018 (از مطلع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شود!)

موعظۀ 11 مارس 2018 (فصل بهار، فصل محبوب خداوند، فصل آزادی، فصل نجات)

احسانهای خداوند را فراموش مکن. مزمور 103

توکل به خداوند 18 مارس 2018

Gottesdienst ‘Warum brauchen wir Reformation?’ vom 18.02.2018  چرا نیاز به اصلاحات است؟

Gottesdienst ‘Vergib mir,damit dir vergib wird’ vom 11.02.2018 ببخش تا بخشیده شوی

رشد کن و بالغ شو

einfach erwachden Lukas 2:40,52

Gottesdienst ‘Wie erweitern wir Gotteshaus? ( 2.König 6 :1-7)’ vom 14.01.2018

چگونه حانه خدا گسترش می یابد؟

TORITÄT IN CHRISTUS Entdecke diese kraftvollen Prinzipien in deinem eigenen Leben

موعظۀ 31 دسامبر 2017 (در پایان سال و ورود به سال نو از اقتداری که مسیح به تو داده استفاده کن)

weiße Weinachten. Jesaja 1:18

کریسمش سفید. 24.12.17 اشعیا 18:1

آیا جوهری مانند بیت الحم( شهرنان ) را داریم

Beetlehem Haus des Brot

Haben Sie einen Raum für Immanuel ( Gott mit uns)? 10.12.2017

موعظۀ 10 دسامبر 2017 (آیا برای عمانوئیل ( خدا با ما) جای دارید؟)

Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Apostel

Geschichte 2: 37-47
26.11.2017

توبه کنید و تعمید بگیرید. اعمال رسولان فصل 2 آیات 37-47

بیرون آی و به عقب منگر. پیدایش19

Predigt am 19.Nov.2017
Erste Mose 19
Geh aus und sieh nicht hinter dich

اهمیت شام خداوند

چگونه ظرف ذلت تبدیل به ظرف عزت شده است؟

 

 

 

چگونه می بینی؟

 

کلام خدا از تو دور نشود

در حضور خدا بودن یا هلاکت ابدی

چگونه در زمین لعنت برکت را دریافت کنیم؟

هر که تشنه است بیاید.

بی ایمانی مرا امداد فرما

حکم تازه یکدیگر رامحبت کنید

از زخمهای او شفا یافتیم.

موعظۀ 2 جولای 2017 (از قفس ناامیدی بیرون بیا)

موعظۀ 25 ژوئن 2017 (خادمین منتخب خداوند)

موعظه روز پنطیکاست قسمت سوم

موعظه روز پنطیکاست قسمت دوم

 موعظه روز پنطیکاست قسمت اول

موعظۀ 28 می 2017 (همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، به همین طور باز خواهد آمد) قسمت سوم

موعظۀ 28 می 2017 (همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، به همین طور باز خواهد آمد) قسمت دوم

 

موعظۀ 28 می 2017 (همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد، به همین طور باز خواهد آمد) قسمت اول